Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2015

cicha
16:58
8919 bee8
cicha
16:58
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viaszalony-virus szalony-virus
cicha
16:58
7968 77d2
cicha
16:57
3030 29e1 500
Marcin Świetlicki
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viaacia acia
cicha
16:57
7710 8cfc
Reposted frommimi07 mimi07 viaacia acia
cicha
16:56
5800 4bf7 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaacia acia
cicha
16:56
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaszalony-virus szalony-virus
cicha
16:56
Kiedy przestaje się kochać - to się nie płacze.
Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać.
— Carla Lane
Reposted frommonstrum monstrum viaszalony-virus szalony-virus
cicha
16:56
cicha
16:55
cicha
16:54
5278 b531 500
Przwykliśmy już do tego, czy będziemy jeszcze umieli żyć inaczej?
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszalony-virus szalony-virus
cicha
16:54
6499 6dc3 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaszalony-virus szalony-virus
cicha
16:53
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viaszalony-virus szalony-virus

February 22 2015

cicha
00:30
Reposted fromIriss Iriss viaszalony-virus szalony-virus
cicha
00:30
0674 c25c
Reposted fromaniczorka aniczorka viaszalony-virus szalony-virus
00:30
8169 0c2b 500
Reposted fromkimik kimik viaszalony-virus szalony-virus
cicha
00:29
4092 17b0 500
cicha
00:29
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaszalony-virus szalony-virus
cicha
00:29
Ja już nigdy się nie nauczę tego, aby ktoś był obecny.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaszalony-virus szalony-virus
cicha
00:25
1379 8e22 500
Reposted fromszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl